Om oss

Ankarbulten är ett fastighetsbolag som äger två stycken fastigheter i Täby. Fastighetsbolaget är ett helägt dotterbolag till Procurama AB, och ingår i en koncern bestående av 7 stycken bolag verksamma inom olika brancher. Läs mer om Procurama-koncernen på Procuramas hemsida www.procurama.se.