Kemistvägen 1
Hingsten 2

Om fastigheten

Fastigheten ligger i Åkerby industriområde i Täby norr om Stockholm och är en utbildnings- och hälsofastighet om totalt cirka 8 500 kvm.

När vi köpte fastigheten 2008 bestod lokalerna av höglager. Tillsammans med hyresgästerna Täby Enskilda Gymnasium och Täby Rehab Center har omfattande ombyggnationer gjorts för att omvandla höglager till lokaler avsedda för gymnasieskola och rehabverksamhet.