Om oss

Ankarbulten är ett fastighetsbolag som äger två fastigheter i Täby. Fastighetsbolaget är ett helägt dotterbolag till Procurama AB, och ingår i en koncern bestående av 8 bolag verksamma inom olika brancher. Läs mer om Procurama-koncernen på Procuramas hemsida www.procurama.se.