Kemistvägen 10
Åkerby 8

Om fastigheten

Fastigheten ligger i Åkerby industriområde i Täby norr om Stockholm och innehåller lokaler för lätt industri, lager och kontor om totalt cirka 10 000 kvm.

Informationsblad uppsatt i fastigheten

För hyresgästerna